maanantai 28. tammikuuta 2013

Huomio alavatsan lihaksiin. Focus on your lower abdominals.Noniin, kaikki minun koulutuksissani olleet varmaan huokaisevat tässä kohtaa, että ”TAAS se paasaa tätä”. Mutta kun tämä on niin tärkeää. Ihan kaikessa liikkumisessa.

Onko sinulla sikspäkki hallinnassa?Sikspäkki eli suora vatsalihas eli m. rectus abdominis kulkee pelkistetysti alimmista kylkiluista häpyluuhun ja sen tehtävänä on lähentää näitä toisiinsa (eli koukistaa selkärankaa). Tämä lihas voidaan jakaa toiminnallisesti kahteen osaan, jossa yläosa vastaa rintakehän tuomisesta kohti häpyluuta ja alaosa hoitaa häpyluun tuomista kohti rintakehää. Omasta empiirisestä kokemuksesta totean, että ihan liian monella on vatsalihasten alaosassa heikkoutta joko a) voimatasossa tai b) hallinnassa.

Suoran vatsalihaksen alaosa on niin tärkeä minun silmissäni siksi, että se stabiloi lantiota estämällä sitä kallistumasta eteen varsinkin liikkeissä, joissa lantion ojentajat työskentelevät (älä unohda myöskään vinojen vatsalihasten roolia!). Mikäli lantio pääsee kallistumaan eteen lonkan ojentajien työskennellessä, olkoon kyse sitten askelkyykystä, työnnöstä tai juoksusta, pääsee myös alaselkä liiaksi ektensioon eli notkolle. Tällöin altistamme itsemme selkävammoille ja laskemme lantion ojentajien (isot pakaralihakset) tehoa lyhentämällä sen aikaansaamaa liikerataa. Esimerkiksi juostessa potku menee ”läpi”, jalka ei pääse polkaisemaan maata tehokkaasti ja pakara ei vie juoksijaa tehokkaasti eteenpäin. Askelkyykyssä ollaan etujalan varassa. Monissa liikkeissä tässä tilanteessa on epäedullista myös se, että kun lantio jää vartalon ”taakse”, ylävartalolla on kompensoitava eteenpäin (tai on päästettävä alaselkä hyperekstensioon). Sanomattakin on selvää, että painonnostossa ylöstyönnössä hyperekstensio ja yli oman kehonpainon olevat painot pään yläpuolella eivät ole hyvä yhdistelmä. Työnnössä alavatsan pettäessä takajalka jää myös väistämättä suoraksi eikä pysty joustamaan.

Olkoon laji mikä hyvänsä, hyvällä alavatsan tuella ehkäistään alaselkävammoja ja saadaan lisää tehoa tekemiseen. Testaa oma alavatsasi: laita kämmenet vatsalle, toinen häpyluun yläpuolelle ja toinen rintalastan alle. Koeta jännittää vain ylävatsa niin, että rintakehä lähenee häpyluuta, mutta alavatsa pysyy paikallaan. Tee sama toisin päin; koeta nostaa häpyluuta ilman, että rintakehä liikkuu. Onnistuuko?
Jos hallitset alavatsasi paikallaan, kokeile askelkyykkykävelyä – pysyykö alavatsa stabiilina vai kallistuuko lantio eteen? (Kiristääkö lonkankoukistaja kun lantio ei pääse kallistumaan eteen?)
 Kuva 1: Pystytkö tekemään askelkyykkykävelyä lantio stabiilina? Can you do walking lunges with a stabile pelvis?


ENG: At this point everyone who has attended my training days will probably roll their eyes ”here we go AGAIN”. But it’s just that this IS so important. It relates to everything. 

So, do you have your sixpack under control?

The sixpack  (m. rectus abdominis) runs from the lower ribs to the pubic bone and its function is to bring these closer to each other (In other words, it flexes the spine). Rectus abdominis can be divided in two separate functions where the upper part brings the chest closer to the pelvis and the lower part brings the pubis closer to the chest. My observation is that way too many people lack a) strength b) control in the lower part.

The reason I stress the importance of the lower rectus abdominis is because it stabilizes the pelvis by resisting anterior tilt (do not forget the obliques!). Especially in exercises where hip extenders (m. gluteus maximus) are prime movers.  If the pelvis is allowed to tilt forward as hip extenders are working, the lower back goes to excess extension weather we are doing lunges, running or jerking. This is risking back injury and hindering effective work of the glutes by shortening range of motion. For example, when running, the thrust “falls through” as the foot is not able to push properly against the ground and so the glutes will not be able to push the runner forward effectively. In lunges we would only use the front leg. In many exercises this is a disadvantage also because when the pelvis is left “behind the body”(in anterior tilt), one has to compensate by bringing the chest forward (or allowing hyperextension in the lower back). There is no arguing that when jerking, having more than your own bodyweight above your head while letting your lower back go into hyperextension is no good. In this situation the back leg will stay straight and will not be able to flex from the knee to balance the lift.

Whatever the sport, by having good support in your lower abdominals one can prevent back injuries and add efficiency (empower your glutes). Test yours: Place your hands on your abdomen, the other just above your pubic bone and the other just below your sternum. Try to flex only your upper abdominals so that the ribcage moves closer to your pubis, but the pelvis stays still. The try to rise your pubic bone using lower abdominals (tilt your pelvis back) without moving your ribcage. Got it?

If you can separate the two while standing, add movement. Try advancing by doing lunges, keeping your pelvis stabile, not letting it tilt forward one bit at any point. (Are your hip flexors stretching more than usual?) See picture 1 above.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti